این سایت به عنوان مرجعی برای اپن سورس و گنو/لینوکس است . این سایت برای تحقق جنبش نرم افزاری آزاد و اشتراک دانش برای توسعه نرم افزار های آزاد است . این سایت برای شدن به یک مرجع راهی زیاد در پیش دارد ولی با یاری علاقه مندان به این نگرش دستان افرادی را که این باور را دارد را میبوسد . همچنین این سایت منابع در زبان های مختلف را ارایه می دهد .Kurulum

 برپایی شبکه و سرور


Ekran Görüntüleri
تصاویر محیط های گنو/لینوکس


SSS
پرسش و پاسخ کاربران


برنامه ها


Masaüstü Çehreleri
محیط های گنو/لینوکس


بازی ها


 
 گرافیک


Programlama
برنامه نویسی


مرکزی برای مبتدی ها

Sistem Yapılandırması 

برپایی سیستم


Donanım
سخت افزار


Sunucu Uygulamaları
برنامه های کاربردی سرورورود به پرتال مرجع اپن سورس و گنو/لینوکس


ورود به پرتال مرجع اپن سورس و گنو/لینوکس

مقالات آموزشی
 html