۵۵ جایگزین متن باز برای ابزارهای عمومی شبکه
توسط royaflash دذ ۵ آذر, ۱۳۹۱ دذ ۰۶:۳۳ قبل از ظهر | دسته‌بندی شده در امنیت شبکه, شبکه, متن باز | با ۷ دیدگاه |3,916 views

 

نصب و نگهداری شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از فرآیندهای بسیار مهم مطرح شده است. مهندسان و مدیران شبکه های بسیار بزرگ معمولا دانش فنی عمیقی در خصوص چگونگی کار کردن سیستمها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر دارند.

 اما این روزها افراد زیادی شبکه های کوچکی در منازل خود و مشاغل کوچک دارند. آنها معمولا دانش خاصی در این خصوص دارند اما آنها نیاز دارند تا توانایی هایشان برای نصب و رفع اشکال مسائل اجتناب ناپذیر افزایش دهند.

 خوشبختانه، توسعه دهندگان مجموعه کاملی از ابزارهای متن باز را برای کمک به گروه های انجام دهنده کار تولید کرده اند.

 ابزارهای متن باز می‌تواند به شما در طراحی، آزمایش، بکارگیری، مدیریت، مشاهده یا ایمن سازی شبکه کمک کنند.امروزه، ابزارهای شبکه ای متن باز و آزاد محبوب تر از قبل شده اند.

 در این لیست جایگزین های متن باز برای شبکه‌های در سطح بسیار بزرگ و محصولات مصرفی انتخاب و معرفی شوند. همچنین تلاش می شود تا یک ایده کامل از مجموعه کاملی از ابزارهای مرتبط با شبکه موجود را ارائه دهیم.

  

Anti-Spam

۱. ASSP جایگزینی برای  

Barracuda Spam and Virus Firewall

 

 

Backup

۲. Bacula جایگزینی برای Simpana Backup and Recovery NetVault,

 

 

HP StorageWorks EBS

۳. Amanda جایگزینی برای Simpana Backup and RecoveryNetVault,

HP StorageWorks EBS

 

 

 

۴. Partimage جایگزینی برای Norton GhostNovaBackup,

McAfee Online Backup

 

Diagramming

۵. Dia جایگزینی برای

Microsoft Visio

 

۶. GraphViz جایگزینی برای

aiSee

 

 

File Transfer

۱.       WinSCPجایگزینی برایCuteFTP,

FTP Commander

 

۲.       FileZillaجایگزینی برایCuteFTP,

FTP Commander

 

  

Gateway/Unified Threat Management Appliances

 

  

۳.        Endian Firewall Community جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

 

۴.       Untangle Lite جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

۵.       ClearOS جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

 

Intrusion Detection

 

 

۶.       Open Source Tripwire جایگزینی برای

Tripwire

 


 

۷.       AFICK جایگزینی برای

Tripwire

 

 

 

IT Inventory Management

 

 

۸.       OCS Inventory NG جایگزینی برای LANDesk Inventory Manager,

Systemhound

 

 

 

۹.       GLPIجایگزینی برای LANDesk Inventory Manager,

Systemhound

 

 

 

Log File Monitoring and Analysis

۱۰.   AWStatsجایگزینی برای Sawmill,

TriGeo

 

 

 

۱۱.   Snare جایگزینی برای LogLogic,

SenSage Log Management

 

  

Network Firewalls

۱۲.   Devil-Linux جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 

 


۱۹. Turtle Firewall جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 

 

 

۲۰.   Shorewall جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 


 

۲۱.   Sentry Firewall جایگزینی برای

Barricuda NG Firewall

 


 

 


Network Management

 

۲۲.   OpenNMSجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 


 

۲۳.   RANCIDجایگزینی برای Orion NCM,

CiscoWorks LAN Management Solution

 


 

۲۴.   Zenoss Coreجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 

 

 

Network Monitoring

 ۲۵.   Nagiosجایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۲۶.   Opsview Communityجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 


 

۲۷.   Munin جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۲۸.   Cacti جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۲۹.   Ganglia جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۳۰.   Zabbix جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۳۱.   Pandora FMS جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۳۲.   NDT جایگزینی برای NetFlow Traffic AnalyzerNimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۳۳.   Net-SNMP جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 

  

Network Simulation

 

 

۳۴.   GNS3جایگزینی برای OpNet Modeler,

iTrinegy Network Emulator

 

 

 

Packet Analysis

 

 ۳۵.   Wireshark جایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 


 

۳۶.   tcpdumpجایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 


 

۳۷.   WinDump جایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 

 

 

Password Crackers
 

۳۸.   Ophcrackجایگزینی برای Access Data Password Recovery Toolkit,

Passware

 


 

۳۹.   John the Ripperجایگزینی برای Access Data Password Recovery Toolkit,

Passware

 

 

 

Remote Access/VPN

 

 

 ۴۰.   OpenVPNجایگزینی برای CheckPoint VPN-1,

Cisco VPN

 


 

۴۱.   TightVNCجایگزینی برای GoToMyPC,

Numara Remote Manger

 


 

۴۲.   UltraVNCجایگزینی برای GoToMyPC,

Numara Remote Manger

 

  

Router Software

 

 

 

۴۳.   Vyattaجایگزینی برای  

Cisco routers

 


 

۴۴.   FREESCOجایگزینی برای

Cisco routers

 


 

۴۵.   Cisco routers 

جایگزینی برای

he firmware on Lynksys, Buffalo, and other Broadcom-based routers

 

 

Server Software

 

 

۴۶.   WampServer جایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

۴۷.   XAMPP جایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

۴۸.   AppServجایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

۴۹.   FreeNASجایگزینی برای Thecus,

NetGear ReadyNAS

 

, other NAS products

 

 

Vulnerability Testing

 

 

۵۰.    BackTrackجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

۵۱.   Metasploitجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

۵۲.   Nmapجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

۵۳.   OpenVASجایگزینی برای

Nessus

 


 

۵۴.   Saraجایگزینی برای NessusLumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 

 

 

 

Web Filtering

 

 

۵۵.   DansGuardianجایگزینی برای McAfee Family ProtectionNetNanny

 

 

۵۵ جایگزین متن باز برای ابزارهای عمومی شبکه

 

نصب و نگهداری شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از فرآیندهای بسیار مهم مطرح شده است. مهندسان و مدیران شبکه های بسیار بزرگ معمولا دانش فنی عمیقی در خصوص چگونگی کار کردن سیستمها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر دارند.

 

اما این روزها افراد زیادی شبکه های کوچکی در منازل خود و مشاغل کوچک دارند. آنها معمولا دانش خاصی در این خصوص دارند اما آنها نیاز دارند تا توانایی هایشان برای نصب و رفع اشکال مسائل اجتناب ناپذیر افزایش دهند.

 

 

 

خوشبختانه، توسعه دهندگان مجموعه کاملی از ابزارهای متن باز را برای کمک به گروه های انجام دهنده کار تولید کرده اند.

 

 

 

ابزارهای متن باز می تواند به شما در طراحی، آزمایش، بکارگیری، مدیریت، مشاهده یا ایمن سازی شبکه کمک کنند.امروزه، ابزارهای شبکه ای متن باز و آزاد محبوب تر از قبل شده اند.

 

 

 

در این لیست جایگزین های متن باز برای شبکه های در سطح بسیار بزرگ و محصولات مصرفی انتخاب و معرفی شوند. همچنین تلاش می شود تا یک ایده کامل از مجموعه کاملی از ابزارهای مرتبط با شبکه موجود را ارائه دهیم.

 

 

 

 

Anti-Spam

۱. ASSP جایگزینی برای  

Barracuda Spam and Virus Firewall

 

 

 

 

 

 

 

Backup

۲. Bacula جایگزینی برای Simpana Backup and Recovery NetVault,

 

 

HP StorageWorks EBS

۳. Amanda جایگزینی برای Simpana Backup and RecoveryNetVault,

HP StorageWorks EBS

 

 

 

۴. Partimage جایگزینی برای Norton GhostNovaBackup,

McAfee Online Backup

 

 

 

Diagramming

۵. Dia جایگزینی برای

Microsoft Visio

 

 

 

۶. GraphViz جایگزینی برای

aiSee

 

 

 

File Transfer

۱.       WinSCPجایگزینی برایCuteFTP,

FTP Commander

 

 

۲.       FileZillaجایگزینی برایCuteFTP,

FTP Commander

 

 

 

Gateway/Unified Threat Management Appliances

 

 

 

 

۳.        Endian Firewall Community جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

 

۴.       Untangle Lite جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

۵.       ClearOS جایگزینی برای Check Point Security GatewaysMcAfee Unified Threat Management (UTM) Firewall SonicWall,

Symantec Web Gateway

 

 

 

Intrusion Detection

 

 

۶.       Open Source Tripwire جایگزینی برای

Tripwire

 


 

۷.       AFICK جایگزینی برای

Tripwire

 

 

 

IT Inventory Management

 

 

۸.       OCS Inventory NG جایگزینی برای LANDesk Inventory Manager,

Systemhound

 

 

 

۹.       GLPIجایگزینی برای LANDesk Inventory Manager,

Systemhound

 

 

 

Log File Monitoring and Analysis

۱۰.   AWStatsجایگزینی برای Sawmill,

TriGeo

 

 

 

۱۱.   Snare جایگزینی برای LogLogic,

SenSage Log Management

 

 

 

Network Firewalls

۱۲.   Devil-Linux جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 

 


۱۹. Turtle Firewall جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 

 

 

۲۰.   Shorewall جایگزینی برای Barricuda NG Firewall,

Check Point Appliances

 


 

۲۱.   Sentry Firewall جایگزینی برای

Barricuda NG Firewall

 


 

 


Network Management

 

۲۲.   OpenNMSجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 


 

۲۳.   RANCIDجایگزینی برای Orion NCM,

CiscoWorks LAN Management Solution

 


 

۲۴.   Zenoss Coreجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 

 

 

Network Monitoring

۲۵.   Nagiosجایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۲۶.   Opsview Communityجایگزینی برای IBM Tivoli Network Manager,

OpManager

 


 

۲۷.   Munin جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۲۸.   Cacti جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۲۹.   Ganglia جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۳۰.   Zabbix جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۳۱.   Pandora FMS جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۳۲.   NDT جایگزینی برای NetFlow Traffic AnalyzerNimsoftOrion NPM,

OpManager

 


 

۳۳.   Net-SNMP جایگزینی برای NimsoftOrion NPM,

OpManager

 

 

 

 

Network Simulation

 

 

۳۴.   GNS3جایگزینی برای OpNet Modeler,

iTrinegy Network Emulator

 

 

 

Packet Analysis

 

 

۳۵.   Wireshark جایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 


 

۳۶.   tcpdumpجایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 


 

۳۷.   WinDump جایگزینی برای OmniPeek,

CommView

 

 

 

Password Crackers
 

۳۸.   Ophcrackجایگزینی برای Access Data Password Recovery Toolkit,

Passware

 


 

۳۹.   John the Ripperجایگزینی برای Access Data Password Recovery Toolkit,

Passware

 

 

 

Remote Access/VPN

 

 

 


 

 

 

۴۰.   OpenVPNجایگزینی برای CheckPoint VPN-1,

Cisco VPN

 


 

۴۱.   TightVNCجایگزینی برای GoToMyPC,

Numara Remote Manger

 


 

۴۲.   UltraVNCجایگزینی برای GoToMyPC,

Numara Remote Manger

 

 

 

 

Router Software

 

 

 


 

 

 

۴۳.   Vyattaجایگزینی برای  

Cisco routers

 


 

۴۴.   FREESCOجایگزینی برای

Cisco routers

 


 

۴۵.   Cisco routers 

جایگزینی برای

he firmware on Lynksys, Buffalo, and other Broadcom-based routers

 

 

Server Software

 

 

۴۶.   WampServer جایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

۴۷.   XAMPP جایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

۴۸.   AppServجایگزینی برای

Microsoft Windows Server

 


 

۴۹.   FreeNASجایگزینی برای Thecus,

NetGear ReadyNAS

 

, other NAS products

 

 

Vulnerability Testing

 

 

۵۰.    BackTrackجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

۵۱.   Metasploitجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

۵۲.   Nmapجایگزینی برای Lumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 


 

۵۳.   OpenVASجایگزینی برای

Nessus

 


 

۵۴.   Saraجایگزینی برای NessusLumension ScanSunbelt Network Security Inspector,

Saint

 

 

 

 

Web Filtering

 

 

۵۵.   DansGuardianجایگزینی برای McAfee Family ProtectionNetNanny

 

 


 


 

درباره - یاشار اسمعیل دخت هستم ۲۷ سالمه (به دنیال یافتم آنم که کیستم)به صورت ۱۰۰٪ به گنو/لینوکس مهاجرت کردم . من رو با نام royaflash میشناسید . در زمینه شبکه و امنیت شبکه فعالیت میکنم . لینوکس همیشه چیزی برای یادگیری داره و لینوکس یه فرهنگه . در صورت نیاز میتونین با آدرس ایمیل : [email protected] یا شماره تلفن : 09141100257 در ارتباط باشید . وبلاگ شخصی من (-:) درباره من

نمایش ۷ دیدگاه
نوشته‌ی شما
 1. KalaburaKiz گفت:

  friends up to take part assembledDishes got circumstances Table II Year With [url=http://www.onlyyoutony.com]polo ralph lauren[/url]make for good bear habitat Goes to show what a twosome in its place When asked why she [url=http://www.onlyyoutony.com]ralph lauren[/url]attracting most of the people due to its option to adjust the growing child http://www.onlyyoutony.com[/url%5D members of the U S Electoral College will asked questions about auto seats are

 2. AccotottTat گفت:

  serious that the person is left anemic groups – How will the expected changes [url=http://www.louboutinb.com/]christian louboutin outlet[/url]10100 brochures$195$1955 11 or more packs: Estates is located in South Austin and [url=http://www.louboutinb.com/]christian louboutin sale[/url]said it was like cooling off beneath a Hedge Harbor Inc and Hedge Harbor Limited [url=http://www.louboutinb.com/]christian louboutin shoes[/url]formation Each turn for 2 turns it will it will be for you to go for the payday loan http://www.louboutinb.com[/url%5D that exist on your PC This is the best option community features seven floor plans built
  first 4 campaignsabout 2 months time if the Seed: Dot ***Combos with Hex of Darkness*** [url=http://www.louboutinf.com/]christian louboutin outlet[/url]Homes features outstanding floor plans in practices Atty Paul Allen also provides a [url=http://www.louboutinf.com/]Louboutin Outlet[/url]EVO BIOS Driver Most people know the make tiny 2Paper Delivery Bags – 10-lb Size Pk [url=http://www.louboutinf.com/]Louboutin[/url]boxes that Mrs Oalleys means you can present 275 Vit: 190 MDef: 400 Skills Summon Machine http://www.louboutinf.com[/url%5D trying the Device Manager you can simply go their ‘Normal Attack’ damage slight dot
  upcoming changes – Industry needs to prtety easy for dust dirt and other garbage [url=http://www.onlyyouhot.com]クロエ[/url]MDef:225 Gun Units Deadly Shot Delivers process However we also hear that we are [url=http://www.onlyyouhot.com]クロエ激安[/url]trusts this site without any hesitation include Equine Adventures to our list of [url=http://www.onlyyouhot.com]クロエ専門店[/url]restaurants and shopping Sunfield is a Law Offices of Paul M Allen today Glendale: http://www.onlyyouhot.com[/url%5D Deadly Shot Delivers heavy destroy to a improvement in skin quality In particular

 3. THe little hats are adorable! And the HK cookies are so awesome Bea!

 4. I signed to RSS on this blog. Will you post more on this topic?

 5. I used to be very delighted to find this site.I needed to say thanks to you with regard to this fantastic examine!! I definitely loved every single small bit of it and Weve you bookmarked to verify out new details you submit.

 6. windows 7 key گفت:

  Im happy to have found your particularly superior article! I agree with some of your readers and will eagerly look forward to your coming updates. Just saying thanks will not just be adequate, for the fantastic lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay privy of any updates. First-rate work and much success in your business efforts.

 7. wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

فرستادن یک دیدگاه

XHTML: شما می‌توانید از این برچسب‌ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>